Αγγελίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας ενημερώνουμε ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου των αγγελιών. Οι αγγελίες αναρτώνται αυτούσιες και παραμένουν ενεργές για διάστημα 6 μηνών. Για καλύτερη εξυπηρέτηση σας, αποφασίστηκε να αναρτάται και η ημ/νια καταχώρησης της αγγελίας.   

Καταχώρηση Αγγελίας
  • Α. 547 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Τηλ. επικοινωνίας: 69XXXXXXXX - Ημ/νια καταχώρησης dd.mm.yy
  • Α. 546 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Τηλ. επικοινωνίας: 69XXXXXXXX - Ημ/νια καταχώρησης dd.mm.yy
  • Α. 545 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Τηλ. επικοινωνίας: 69XXXXXXXX - Ημ/νια καταχώρησης dd.mm.yy