Γραμματεία Συλλόγου


Διεύθυνση 

Φιλοποίμενος 36-42

26221, Πάτρα, Αχαϊα

Ελλάδα


 Επικοινωνία 

Πρόεδρος: Σοφιανόπουλος Ανδρέας (2610 – 315825)

Αντιπρόεδρος: Κατερίνης Ιωάννης (2610 – 455496)

Γενική Γραμματέας: Τσάρα Μαρίνα (2610 – 344426)

Ταμίας: Πάλμος Σπυρίδων (2610 – 520772)

Ειδικός Γραμματέας: Ευσταθίου Αθανάσιος (2610 – 224318)


 Μέλη Δ.Σ. Φ.Σ. ΑΧΑΪΑΣ:

Δημητρόπουλος Δημήτριος (2610 – 222406)

Λάτσης Δημήτριος (2610 – 327820)

Σκαρλάτος Ιωάννης (2610 – 324354)  

Χύμας Ευάγγελος (2610 – 226121)  

Φόρμα Επικοινωνίας