Ενημερωτικό Μήνυμα

  • Ορισμός νέων τιμών αποζημίωσης για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου Η ανώτατη καθαρή τιμή αποζημίωσης προ Φ.Π.Α του ΕΟΠΥΥ για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου παραμένει η ίδια. Λόγω όμως της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α από το 13% στο 6 % , σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ, η ανώτατη τιμή αποζημίωσης αλλάζει.
  • Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 30.06.2020 συνταγές που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές δεν απαιτείται να φέρουν οι συνταγές σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού), σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ.)
  • Παράταση άυλης συνταγογράφησης Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1929/ Β /20.05.2020 παρατείνεται μέχρι τις 30.09.2020 η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης.
  • ΚΥΑ για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε φαρμακεία Υποχρεωτική η αναλογία του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.” Σύμφωνα με το άρθρο 22 η εν λόγω ΚΥΑ ισχύει από τις 1 Ιουνίου 2020 έως τις 7 Ιουνίου 2020.
  • Οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν στην Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία «ΜΑΣΚΑ -19» κατά της ενδοοικογενειακής βίας ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ-ΜΑΣΚΑ19
Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided